soc

 

 

 

 

 

Bit s t’ofereix cursos subvencionats per a aturats. Són certificats de professionalitat en l’àrea administrativa. Aquests certificats són tant de Nivell 2 com a 3. Per poder accedir a aquesta formació els requisits segons nivell és el següent:

NIVELL 2 – Estar en possessió del títol d’ESO, equivalent o superior.

NIVELL 3 – Estar en possessió del títol de BATXILLERAT, equivalent o superior.

En el cas de no tenir aquesta titulació s’haurà de superar una prova específica de coneixements generals.

 

Àrea Administrativa

Certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Nivel 2 – 920 hores

 • Operacions administratives comercials – 160 hores
 • Gestió operativa de tresoreria – 90 hores
 • Gestió auxiliar de personal – 90 hores
 • Registres comptables – 120 hores
 • Registre de dades – 90 hores
 • Gestió d’arxius – 60 hores
 • Ofimàtica – 190 hores
 • Formació complementària – 40 hores
 • Mòdul de pràctiques en empresa – 80 hores

 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT

Nivel 2 – 840 hores

 • Tècniques de recepció i comunicació – 90 hores
 • Operacions administratives comercials – 160 hores
 • Enregistrament de dades – 90 hores
 • Gestió d’arxius – 60 hores
 • Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client – 90 hores
 • Ofimàtica – 190 hores
 • Formació complementària – 40 hores
 • Mòdul de pràctiques en empresa – 120 hores

 

Certificat de professionalitat: GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER AUDITORIA

Nivell 3 – 670 hores

 • Comptabilitat i fiscalitat – 240 hores
 • Auditoria – 120 hores
 • Ofimàtica – 190 hores
 • Formació complementària – 40 hores
 • Mòdul de pràctiques en empresa – 80 hores